Dokumenti

 

SSOOiO TK Izjava za sindikat-PRISTUPNICA

uloga sindikata u ostvarivanju prava

ULOGA POVJERENIKA U DISCIPLIN. POSTUPKU

KANCELARIJSKI RAD PODRUŽNICE MAJ 2022

Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u oblasti osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona

Skupstina-SSOOiO-TK-Materijal-za-sjednicu-Ad-10a-Izvjestaj-o-radu-KO-SSOOiO-TK-za-mandatni-period-2017-2021

SSOOiO TK Izbori 2021

  Potpisani Kolektivni ugovor

  Sporazum o početku 2021. budžetske godine

  Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

  Uredba o ocjenjivanju vannastavnog osoblja

   Aneks Kolektivnog ugovora – najniža plaća i porodiljski dopust

  Sporazum o utvrđivanju koeficijenata i platnih razreda

  Pravilnik o ocjenjivanju i sticanju višeg stručnog zvanja

  Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje

  Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora

  Kolektivni ugovor – isječak iz Službenih novina TK

  Programa rada SSOOiO TK za 2019. godinu-PRIJEDLOG

  Izvještaj o radu za period septembar 2017-decembar 2018 PRIJEDLOG

  SSS BiH KOTK Dopis Vladi TK i Skupstini TK

  Obavijest o zakljucku KO za takmicenja

  SPORAZUM o utvrđivanju osnovice za obračun plaće

SSOOiO TK Izbori 2021

  Potpisani Kolektivni ugovor

  Sporazum o početku 2021. budžetske godine

  Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

  Uredba o ocjenjivanju vannastavnog osoblja

   Aneks Kolektivnog ugovora – najniža plaća i porodiljski dopust

  Sporazum o utvrđivanju koeficijenata i platnih razreda

  Pravilnik o ocjenjivanju i sticanju višeg stručnog zvanja

  Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje

  Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora

  Kolektivni ugovor – isječak iz Službenih novina TK

  Programa rada SSOOiO TK za 2019. godinu-PRIJEDLOG

  Izvještaj o radu za period septembar 2017-decembar 2018 PRIJEDLOG

  SSS BiH KOTK Dopis Vladi TK i Skupstini TK

  Obavijest o zakljucku KO za takmicenja

  SPORAZUM o utvrđivanju osnovice za obračun plaće


OBRASCI ZA SINDIKALNE POVJERENIKE

  1 – RJEŠENJE-O-KOEFICIJENTU

  2 – ZAHTJEV-ZA-JEDNOKRATNU-BOLEST

  3 – ZAHTJEV-ZA-KORIŠTENJE-NEPLAĆENOG-ODSUSTVA

  4 – STAV-I-MIŠLJENJE-SINDIKATA

  5 – RJEŠENJE-NEPLAĆENO-ODSUSTVO

  6 – PRIGOVOR-NA-TROŠKOVE-PRIJEVOZA

  7 – ŽALBA-NA-RASPOREĐIVANJE

  8 – ODLUKA-ŠKOLSKOG-O-PRIGOVORU

9-OBRAZAC-ZA-PITANJA-ZA-SEMINAR-VLAŠIĆ-XI-2019