“Babilon” d.o.o. Tuzla – naš partner i prijatelj

https://babilon.ba/

Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona potpisao je Ugovor o međusobnoj saradnji sa “Babilon” d.o.o. Tuzla, kojim se obebjeđuju pogodnosti za sindikalne članove SSOOiOTK uz pokazivanje članske kartice :

  • 5 % povoljnije cijene proizvoda u odnosu na tržišne cijene 

https://babilon.ba/

  • Drage Karamana bb, 75000 Tuzla
  •  

  •  info@babilon.ba
  •  

  •  +387 35 320 050
  •