Održana 6. sjednica Kantonalnog odbora SSOOiO TK

Dana 26.11.2022.godine sa početkom u 10h održana je sjednica KO SSOOiO u prstorijama Sindikata. Nakon usvajanja dnevnog reda, te izvještaja o radu u proteklom periodu, članovi Kantonlnog odbora su ovlastili predsjednika da zastupa SSOOiO TK u narednom periodu a vezano za nacrt Budžeta TK, kao i za ostala materijalna primnja. Naglašena je potreba usaglašavanja plata sa troškovima života.