Informacija sa današnjeg sastanka u Vladi TK-a

Danas je u prostorijama Vlade TK održan sastanak sa premijerom Irfanom Halilagićem i ministrom finansija Suadom Mustajbašićem. Tema razgovora je bila regres za 2023. godinu zaposlenima u ustanovama osnovnog obrazovanja. Zaključak sa sastanka je da će Vlada tk utvrditi iznos regresa u visini od 1000 KM za 2023. godinu a isti će biti isplaćen u dva dijela. Prvi dio ( vjerovatno će biti onaj iznos koji čini razliku između 50% prosječne plate FBiH i 1000 KM) bi trebao biti isplaćen kada se završe sve zakonske procedure kako bi se stekli uslovi za isplatu (Odluka Vlade o visini regresa, Rješenja o godišnjim odmorima odnosno plan i raspored korištenja godišnjih odmora, obezbijediti i planirati sredstva u budzetu škola koja trebaju biti operativna na poziciji regresa).

(FOTO-ARHIV SSOOiOTK)