19.12.2019. ODRŽANA 2. VANREDNA SJEDNICA KO SSOOiO TK

Dana 19.12.2019. godine u prostorijama Sindikata održana je 2. vanredna sjednica KO SSOOiO TK, na kojoj je raspravljano o prijedlogu Sporazuma sa Vladom TK, kao i o daljim aktivnostima SSOOiO TK u narednom periodu.
 
Nakon rasprave prihvaćen je usaglašeni tekst, između Vlade TK i SSOOiO TK o povećanju koeficijenta za uposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju u visini od 6,87%. Tim tekstom je predviđeno i uvođenje u viši koeficijent nastavnika koji su do 31.12.2019.godine završili viši nivo školovanja.
 
Isto tako je dogovoreno sa Vladom TK, da ukoliko dođe do opterećenja radničke plate uvođenjem novog poreza, da to neće biti na teret radnika.
Raspravljalo se i o budućim aktivnostima oko prelaska na “trezorsko poslovanje” SSOOiO TK, po kom će svi računi Podružnica biti na jednom mjestu. To će, pored olakšavanja rada povjerinicima, ostvariti i bitne uštede.
 
Odlučeno je da se nastavi sa praksom da ispraćaj penzionera bude u prvom kvartalu naredne godine.