Seminar za sindikalne povjerenike

Dana 30. juna 2017. godine održat će se seminar za sindikalne povjerenike SSOOiO TK u suradnji sa SVONK TK. Seminar će se održati u prostorijama hotela Orion Špionica.
Na seminaru će sindikalni povjerenici biti educirani o poslovima i obavezama sindikalnog povjerenika.