Zbrinjavanje radnika za čijim radom je prestala potreba za školsku 2017/2018. Godinu.

Komisija je radila u period od u 7.jula do 14.jula 2017. godine. Za ovu školsku godinu bilo je ukupno 137 zaposlenika koji su bili tehnološki višak odnosno 37,81 normi, što je 19% više u odnosu na prošlu školsku godinu.Svi radnici su uspješno zbrinuti. Po predmetima,...
Više

Održan seminar za sindikalne povjerenike

Dana 30.06.2017.godine u motelu “Orion” Ormanica održan je seminar za sindikalne povjerenike.Seminar su organizovala naša dva Sindikata,SSOOiO TK i SVONK TK. Teme na seminaru su: -Osnove računovotstva neprofitnih subjekata/sindikata-predavač: Jasmin Omeragić...
Više

Održana sjednica KO SSOOiO TK

Dana 24.juna 2017.godine u prostorijama Sindikata održana je sjednica KO SSOOiO TK. Sjednica je počela ,kako je i predviđeno,u 9,30h. Na dnevnom redu su bile teme koje nas čekaju u nadolazećem periodu. Na sjednici se raspravljalo o : Pripreme za edukacioni seminar...
Više

Sastanak Kantonalnog odbora SSOOiO TK

Sastanak Kantonalnog odbora SSOOiO TK održat će se 24. juna 2017. godine sa početkom u 9:30 u prostorijama KO SSOOiO TK. Tema: Seminar 30.06.2017., pripreme za Skupštinu SSOOiO TK august 2017. i ostale redovne aktivnosti KO.
Više

Seminar za sindikalne povjerenike

Dana 30. juna 2017. godine održat će se seminar za sindikalne povjerenike SSOOiO TK u suradnji sa SVONK TK. Seminar će se održati u prostorijama hotela Orion Špionica. Na seminaru će sindikalni povjerenici biti educirani o poslovima i obavezama sindikalnog...
Više

Kontakt

 

tel/fax: 035 272 296

e-mail: sindikat.obrazovanja@bih.net.ba