Sastanak Kantonalnog odbora SSOOiO TK

Sastanak Kantonalnog odbora SSOOiO TK održat će se 24. juna 2017. godine sa početkom u 9:30 u prostorijama KO SSOOiO TK.

Tema: Seminar 30.06.2017., pripreme za Skupštinu SSOOiO TK august 2017. i ostale redovne aktivnosti KO.