Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plate…

U prilogu: Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plate, iznosa povećanja plate, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok), najniže plate,  iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) te iznosa pomoći shodno  Uredbi o isplati pomoći od strane poslodavaca za zaposlene u oblasti osnovnog obrazovanja u 2024. godini,

Sporazum 2024