OD 1.11. DO 3.11.2019. ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR ZA SINDIKALNE POVJERENIKE I ČLANOVE STALNIH ORGANA KO SSOOIO TK

U organizaciji Kantonalnog odbora SSOOiO TK od 1.11. do 3.11.  2019. godine održan je dvodnevni  seminar za sindikalne povjerenike i članove stalnih organa Kantonalnog odbora SSOOiO TK.

Na seminaru su bile sledeće teme:

 

Tema broj 1: „Postupak ostvarivanja i zaštite prava radnika u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona“ –predavač: Mirzet Pozderović dipl.pravnik;

 

Tema broj 2: “VARIJANTE ORGANIZOVANJA SINDIKATA u kontekstu primjene propisa iz oblasti finansija” – predavač: dr. sc. Admir Terzić;

 

Tema broj 3: „Osnovne evidencije knjigovodstva Sindikata i najavljene izmjene stopa poreza i doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine“ – predavač: Suzana Petrović, certificirani računovođa;

 

Takođe je na osnovu pitanja učesnika Seminara organizovana i panel diskusija koju je vodio predsjednik Kantonalnog odbora SSOOiO TK Kulović Sumedin. Učesnici su informisani i o trenutnim aktivnostima koje vodi Kantonalni odbor SSOOiO TK.