DANAS 09.06.2021. GODINE U PROSTORIJAMA MOiN TK NASTAVLJENI RAZGOVORI MINISTARSTVA I OBA SINDIKATA

Danas je po ranije utvrđenoj dinamici u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke TK upriličen radni sastanak predstavnika Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor TK i resornog ministra sa saradnicima.

Dogovoreno je da se pokrene procedura izrade novih Pedagoških standarda i normativa kao i izrada novog Programa zbrinjavanja radnika za čijim radom je dijelom ili u potpunosti prestala potreba, u cilju usklađivanja istog sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorima.

Radnu verziju Pedagoških standarda i normativa će pripremiti ranije formirane komisije (uz eventualne izmjene pojedinih članova komisije), a za izradu Programa zbrinjavanja radnika za čijim radom je dijelom ili u potpunosti prestala potreba će se formirati nove komisije.

Dogovoreno je da se sljedeći radni sastanak održi u iduću srijedu, na temu Izmjene i dopune Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i za djelatnost srednjeg obrazovanja.