DANAS, 2.6.2021. GODINE, ODRŽAN SASTANAK SINDIKATA SA MINISTROM OBRAZOVANJA I NAUKE

Dana 2.6.2021. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, po zahtjevu Sindikata održan je sastanak na kojem su prisustvovali delegacija Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona sa resornim Ministrom i saradnicima.

                Na sastanku se razgovaralo o sljedećim temama:

  1. Pedagoški standardi i opšti normativi za osnovni odgoj i obrazovanje odnosno za srednje obrazovanje – Izrada Prijedloga novih Pedagoških standarda,
  2. Izmjene i dopune NPP-a – u dijelu profila i stručne spreme zaposlenika sa 300 ECTS bodova kao i pitanja uvođenja drugog stranog jezika u „stručnim i tehničkim školama“,
  3. Pravilnik o ocjenjivanju rada i stjecanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika,
  4. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog/srednjeg obrazovanja u TK – uočeni nedostaci, popune pravnih praznina, određena usklađivanja sa ZOT-om kao i pitanja vezana za tumačenje Kolektivnih ugovora,
  5. Program zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja.

Dogovoreno je da se intenzivira rad na razmatranim temama, na način da se u što kraćem roku formiraju radna tijela koja bi radila na navedenim dokumentima.
Pored navedenog, tražili smo da predstavnici Sindikata budu aktivno uključeni u izradu novih Nastavnih planova i programa.

Također se razgovaralo i o procesu imunizacije – vakcinisanja radnika u obrazovanju po utvrđenim prioritetima. Ministar je izvijestio da svakodnevno radi po pitanju nabavke dovoljnog broja vakcina za radnike u obrazovanju u Tuzlanskom kantonu i da je to jedan od prioriteta u njegovom radu.

Sljedeći sastanak zakazan je za srijedu, 9.6.2021. godine