22.2.2020. održan sastanak Nadzornog odbora sa članovima Komisije za plan prihoda i rashoda

Nakon što je ovlašteni servis uradio Završni račun, Nadzorni odbor SSOOiO TK, zajedno sa članovima Komisije za plan prihoda i rashoda održali su sastanak.
Sastanak je održan u subotu 22.02. 2020. godine u prostorijama Sindikata.

Predsjednica Nadzornog odbora je otvorila sjednicu izrazivši svoje zadovoljstvo transparentnim ponašanjem Kantonalnog odbora,kao i domaćinskim odnosom prema prikupljenim sredstvima. Nakon izvještaja ovlaštene uposlenice , finansijski izvještaj je usvojen jednoglasno.

Pošto je Nadzorni odbor usvojio izvještaj, sjednica je nastavila svoj rad. Ovaj put je Komisija za plan prihoda i rashoda imala zadatak da izradi plan za 2020. godinu. Ove godine planiran je veći prihod, a razlog je povećanje plata članova, te drugih izvora. Plan i ove godine predviđa rad Sindikata na pravnoj zaštiti, kako pojedinca tako i kolektivnoj, edukaciji, pomoći bolesnim članovima Sindikata, kontinuiranoj borbi za radnička prava, obilascima gradskih i općinskih odbora, podružnica itd.