Obilazak gradskih i općinskih organizacija SSOOiO TK

Odlukom kantonalnog odbora SSOOiO TK, predsjednik i dva dopredsjednika su zadužena za praćenje rada, informisanje, te posjetu gradskim i opštinskim Sindikalnim odborima. U realizaciji tih zadataka obišli su Sinikalne odbore u Ćeliću, Lukavcu, Banovićima i Kalesiji.

Na tim sastancima rukovodsvo SSOOiO TK je upoznalo članstvo sa aktivnostima Sindikata, budućim projektima, te je odgovaralo na pitanja prisutnih. Ovakav vid sindikalnog djelovanja je naišao na veliko odobravanje kod prisutnih.