Održana XIII redovna sjednica kantonalnog odbora SSOOiO TK

Dana 26.02.2020. godine u prostorijama Sindik

ata je održana XIII redovna sjednica Kantonalnog odbora SSOOiO TK, na kojoj se raspravljalo o izvještaju Nadzornog odbora, aktivnosti Kantonalnog odbora u proteklom periodu, te program rada za ovu godinu.

Usvojen je i Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu.
Pročitani su dopisi iz podružnica OŠ “Novi grad”, “Gornja Tuzla” i “Dubrave”. Kantonalni odbor je upznat sa dopisima, te je zauzeo stavove po istim.