ZASJEDANJE VANREDNE SKUPŠTINE SSOOiO TK

Dana 31.08.2018.godine održana je vanredna Skupština SSOOiO TK, a povod je bio promjena Statuta.

Nakon kraćeg obraćanja predsjednika Sumedina Kulovića, izabrano je radno predsjedništvo, verifikaciona komisija i komisija za zapisnik.

Delegati skupštine su jednoglasno donijeli odluku o izmjeni statuta. Statut je dopunjen novim članovima gdje su upisane sve podružnice SSOOiO TK. Ujedno je izglasana mogučnost sazivanja elektronske sjednice Skupštine u slučaju da to situacija zahtjeva.

Nakon usvajanja dopuna Statuta predsjednik je upoznao članove sa trenutnim aktivnostima Sindikata. Rad na Uredbi o ocjenjivanju vannastavnog osoblja, gdje će u narednom periodu imati mogučnost napredovanja i vannastavno osoblje.

Od Skupštine je zatražena saglasnost komisiji za pregovore koja bi potpisala sporazum o koeficijentima, koji bi bili uvečani za 6,5% u odnosu na trenutne. Članovi skupštine su jednoglasno dali svoju saglasnost da se isti uvećaju od 1.1.2019.

Članovi Skupštine su informisani i o narednoj izmjeni KU gdje će se omogućiti 100% primanja za porodiljsko odsustvo.

Obećano je da će se uložiti napori kako bi se ispravila nepravda uposlenicima koji su se dodatno školovali a nisu uvedeni u viši platni razred.