Pregovori Sindikata obrazovanjaTK i Vlade TK

Na insistiranje našeg Sindikata a nakon nekoliko pismenih zahtjeva Vladi, upriličen je sastanak komisija Vlade i Sindikata.

Sastanku su u ime Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona prisustvovali Sumedin Kulović, Mensur Glavić,Nedim Delić i Mirzet Pozderović, dok su u ime Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture tu bili Admir Terzić, Elvira Bešić i Semir Ramić. Uz premijera Suljkanovića delegaciju Vlade su činili ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović, ministrice rada, socijalne politike i povratka Sandra Memić i pravosuđa i uprave Ivana Kulić, ministar finansija Miralem Nuhanović, te savjetnik premijera Tuzlanskog kantona Zijad Mahmutović.

Nakon iznesenih argumenata i stavova, te iznošenja argumenata dvije strane su se dogovorile da će minimum povećanja koeficijenta biti 6,5%. To je bio minimum ispod kojeg Sindikati nisu bili spremni dalje pregovaranje.

Pored koeficijenata pregovaralo se oko uvođenja u pravo uposlenika koji su se naknadno doškolovali.

Na kraju su predstavnici Vlade obećali da će uposlenice u školama, koje budu koristile trudničko bolovanje imati pravo na 100% visinu ličnog dohotka.

Dogovoreno je da se pregovori nastave,nakon što predstavnici Vlade i Sindikata dobiju odobrenja za potpisivanje sporazuma.