U SUBOTU 16.02.2019. GODINE ODRŽAN KANTONALNI ODBOR SSOOiO TK

U subotu 16.02.2019. godine je održan Kantonalni odbor SSOOiO TK na
kojem je pored usvajnja izvještaja Komisija, Nadzornog odbora i održanih
Općinskih sindikalnih odbora bilo rijeći i o tekućoj problematici kao
izvještaju o radu KO i planiranim aktivnostima u 2019.godini.

Informacija sa Kantonalnoga odbora SSOOiO TK održanoga 16.02.2019.
godine

Kantonalni odbor SSOOiO TK bezrezervno podržava realizaciju svih
takmičenja učenika osnovnih škola TK, s tim da moramo ukazati na činjenicu
da su inspektori KUZIP TK u zapisnicima o izvršenom inspekcijskom nadzoru
osnovnih škola TK konstatovali:

 • Da se učešće radnika-nastavnika na takmičenjima tretira sa aspekta
  uskraćivanja prava radnika na sedmični odmor,
 • Da kalendar takmičenja kojeg donosi Pedagoški zavod TK nije
  obligatoran i da škola nema obavezu učestvovanja na takmičenju, nego se
  učestvovanje svodi samo na mogućnost ili opciju, kao “poželjno”,
 • Kako nije suština u tome da li se poslovi realizacije takmičenja
  predstavljaju kao ugovoreni ili pak kao neugovoreni poslovi, nego je
  presudno i od značaja da li te poslove radnik odnosno radnik-nastavnik
  obavlja u okviru petodnevne radne sedmice ili u dane sedmičnog odmora.

Kantonalni odbor je poslao obavijest prema školama.

Na osnovu brojih zahtjeva koji dolaze iz sindikalnih podružnica
Kantonalni odbor je donio zaključak da će kao jedan od prioriteta djelovanja u
2019-oj godini biti pokretanje inicijative za izmjene u dopune Pedagoških
standarda za zaposlene u osnovnom odgoju i obrazovanju. Više možete vidjeti u
programu rada za 2018/2019. godinu.

Predstavnici Kantonalnoga odbora SSOOiO TK, su zajedno sa drugim
sindikatima koji plaće i naknade primaju iz budžeta TK, tražili povećanje
naknade za topli obrok u iznosu od 9km po izrađenom danu. Ovaj zahtjev
možete pogledati ovdje.

Predsjednik  SSOOiO TK Sumedin Kulović