REAKCIJA SSOOIOTK POVODOM AKTA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA BROJ:10/1-14-003233-19 OD 20.2.2019. GODINE

U povodu akta Ministarstva obrazovanja broj:10/1-14-003233-19 od 20.2.2019. godine
SSOOiO reagovao sa svojim aktom što je uzrokovalo sastanak premijera Vlade i resornog ministra sa predsjednicima Sindikata obrazovanja.

Zakljućci sa tog sastanka se nalaze u aktu.