Održan seminar za sindikalne povjerenike

Dana 30.06.2017.godine u motelu “Orion” Ormanica održan je seminar za sindikalne povjerenike.Seminar su organizovala naša dva Sindikata,SSOOiO TK i SVONK TK.
Teme na seminaru su:
-Osnove računovotstva neprofitnih subjekata/sindikata-predavač: Jasmin Omeragić
-Djelovanje Sindikata u novim okolnostima-predavač: Mirzet Pozderović
-Organizaciono jačanje Sindikata-Finansijska komponenta-predavač: Admir Terzić
Seminar je protekao u radnoj i konstruktivnoj atmosferi,kako zbog interesantnih i aktuelnih tema,tako i zbog velikog interesovanja učesnika. Sindikalni povjerenici su na kraju seminara predavačima postavljali pitanja na koja su dobijali adekvatne odgovore.
Na kraju je konstatovano da ovakvih seminara treba češće organizovati.

GM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *