Održan seminar za sindikalne povjerenike

Dana 30.06.2017.godine u motelu “Orion” Ormanica održan je seminar za sindikalne povjerenike.Seminar su organizovala naša dva Sindikata,SSOOiO TK i SVONK TK.
Teme na seminaru su:
-Osnove računovotstva neprofitnih subjekata/sindikata-predavač: Jasmin Omeragić
-Djelovanje Sindikata u novim okolnostima-predavač: Mirzet Pozderović
-Organizaciono jačanje Sindikata-Finansijska komponenta-predavač: Admir Terzić
Seminar je protekao u radnoj i konstruktivnoj atmosferi,kako zbog interesantnih i aktuelnih tema,tako i zbog velikog interesovanja učesnika. Sindikalni povjerenici su na kraju seminara predavačima postavljali pitanja na koja su dobijali adekvatne odgovore.
Na kraju je konstatovano da ovakvih seminara treba češće organizovati.

GM