GSO Lukavac organizuje Mirnu šetnju podrške JUOŠ „Lukavac Grad“

SSOOIO TK

GRADSKI SINDIKALNI ODBOR LUKAVAC

U znak podrške zaposlenicima, učenicima i roditeljima JUOŠ „Lukavac Grad“ i kolegi Nedimu Osmanoviću, a na osnovu Odluke GSO SSOOiO Lukavac od 16.06.2023.godine,

Gradski sindikalni odbor Lukavac uz podršku Kantonalnog odbora SSOOiOTK, kao i podršku sindikalnih podružnica srednjeg obrazovanja sa područja Grada Lukavca i Vijeća roditelja JUOŠ „Lukavac Grad“ , sve zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju na području Grada Lukavca kao i kolege iz drugih gradova i opština sa područja Tuzlanskog kantona poziva na:

Mirnu šetnju podrške JUOŠ „Lukavac Grad“

Okupljanje je planirano ispred objekta „Konzum“ Lukavac u ponedjeljak 26.06.2023.godine u 12:00 sati, odakle i kreće Mirna šetnja podrške.

Plan kretanja :

  • mjesto polaska: Konzum Lukavac u 12:00 sati
  • mjesto završetka; dvorište JU OŠ „Lukavac Grad“

U dvorištu JUOŠ „Lukavac Grad“ planirano je obraćanje organizatora – predstavnika Gradskog sindikalnog odbora Lukavac

Ukupno vremensko trajanje: 12:00 do 12:45

Napomena: Mirna šetnja podrške je planirana bez transparenata, bez pištaljki i glasnih povika. Mirnu šetnju je planirano realizovati u tišini a najvećoj tišini u dvorištu JUOŠ „Lukavac Grad“

 

                                                                                                              Gradski sindikalni odbor Lukavac