Zahtjev i Inicijativa SSOOiOTK

Danas je u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a održan sastanak sa ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmedom Omerovićem. Na sastanku je razgovarano o problemima koji zahtijevaju što skorije rješavanje:

-Rješavanje problema dugogodišnjeg rada na određeno vrijeme u ustanovama osnovnog obrazovanja,

– Problem dopune radnog vremena u ustanovama  osnovnog obrazovanja,

-Donošenje Kriterija za sticanje višeg  stručnog zvanja-viši savjetnik;

U vezi sa gore navedenim SSOOiO TK je prema nadležnom ministarstvu uputio Zahtjev za raspisivanje većeg broja pozicija na neodređeno vrijeme u okviru predstojećih konkursnih procedura prijema u radni odnos u ustanove osnovnog obrazovanja TK za školsku 2023./24. godinu i Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju.