Uputite pitanje, sugestiju, primjedbu, zatražite informaciju!

Uputite pitanje, sugestiju, primjedbu, zatražite informaciju!

Kantonalni odbor SSOOiO TK čvrsto vjeruje da su kvalitet poslovnog odnosa i povjerenje koje ukazuju naši članovi ključne vrijednosti koje treba kontinuirano i predano unapređivati. Web stranica i facebook grupa su osmišljeni tako da pretoče riječi u djela, a njihov osnovni cilj je kontinuirano kvalitetno informisanje, transparentan rad i razumijevanje problema i potreba naših članova.

Vaše mišljenje će biti vrijedan prilog zajedničkim naporima da postignemo cilj, a to je poboljšanje uslova rada i statusa radnika u osnovnom obrazovanju.

Napišite svoje ime, sindikalnu podružnicu i pošaljite svoja pitanja, sugestije, prigovore ili pohvale:

Putem e-maila: sindikat.obrazovanja@bih.net.ba

Putem web stranice: http://ssooiotk.com.ba/postavi-pitanje/

Slanjem poruke administratoru facebook grupe: https://www.facebook.com/groups/2178030022358433/ koji će istu proslijediti Kantonalnom odboru.

Povratne informacije od naših članova pomažu da SSOOiOTK radi bolje.

Odgovor ćete dobiti na svoju e-mail adresu. Kantonalni odbor SSOOiOTK će procijeniti da li će odgovore na neka pitanja i javno objaviti (vodeći brigu o poštovanju identiteta osobe koja je postavila pitanje).

Najbolji odgovor na Vaša pitanja je poboljšanje našeg radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa u našem društvu jer ga i zaslužujemo.