ŠTRAJK UPOZORENJA

Jedan od glavnih zadataka Sindikata, pored borbe za prava svojih članova, jeste i solidarnost, pomoć i razumjevanje drugih, a posebno Sindikata iste branše.

Ovaj put su se sve sindikalne organizacije na nivou FBiH iz sastava SSOOiO odazvale na poziv da se  u školama održi štrajk upozorenja. Tako je i naša kantonalna organizacija Sindikata danas izvela štrajk upozorenja od 10:30 do 11:00. Ovo je prlika da pokažemo onima koji neće da poštuju radnička prava da ćemo se boriti svim silama za odbranu istih.

Glavni razlog za organizovanje Generalnog štrajka upozorenja je solidarnost i podrška kolegama sa područja Unsko-sanskog kantona koji su 2. septembra/rujna 2019. godine stupili u Generalni štrajk, a u cilju ostvarivanja sljedećih zahtjeva:

    1. nepoštivanja potpisanog Kolektivnog ugovora i neisplaćivanja plaća po osnovici koja je definisana i usvojena u septembru 2018. godine
    2. neravnopravnog statusa prosvjetnih radnika sa ostalim radnicima koji plate primaju iz budžeta Unsko-sanskog kantona
    3. kašnjenja u isplatama plaća i naknada za radnike zaposlene u obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona
    4. ignorantskog odnosa Vlade Unsko-sanskog kantona prema zahtjevima koje je pred njih postavio Kantonalni odbor SSOOIO Unsko-sanskog kantona

Odluka o organizovanju i provođenju štrajka upozorenja