SRETAN 5. OKTOBAR – SVJETSKI DAN NASTAVNIKA

Svjetski dan nastavnika se obilježava 5. oktobra svake godine od 1994. godine i predstavlja veoma značajan datum u kalendaru cijele obrazovne zajednice. Taj dan je prilika da se pokaže da je rad nastavnika jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni. Dan nastavnika je prilika za promociju ILO / UNESCO Preporuka o statusu nastavnika (1966) i UNESCO Preporuka o položaju nastavnog osoblja u visokom obrazovanju (1997), instrumenta koji definišu međunarodne standarde za nastavničku profesiju.

Na taj način 5. oktobar je postao dan svih nastavnika, bez obzira u kom dijelu obrazovnog sistema su angažovani i u kojoj formi obrazovanja daju svoj doprinos. Prema UNESCO-u, Svjetski dan nastavnika je prilika da se naglase izazovi sa kojima se nastavnici susreću, kao i mogućnost da ponovno naglasimo da kvalitetno obrazovanje iziskuje kvalitetne nastavnike. Nastavnici su temelj kvalitetnog obrazovanja, a kvalitetno obrazovanje je stub zdravih i demokratskih zajednica. Ovaj Dan bi trebao biti vrijeme za razmišljanje o teškom ekonomskom i socijalnom položaju u kojem nastavnici rade, kao i o pronalaženju načina za poboljšanje profesionalnog statusa i uslova rada svih obrazovnih radnika, jer jedino profesionalno kvalifikovani i motivirani nastavnici, koji rade u dobrim uslovima i okruženju mogu pružiti kvalitetno obrazovanje za sve.

Education International – Svjetska organizacija prosvjetnih radnika, čiji smo punopravni članovi, ovogodišnji Peti oktobar – Svjetski dan nastavnika obilježava pod sloganom: “Nastavnici u srcu oporavka obrazovanja”.

Ovog Petog oktobra Education International organizuje globalni događaj posvećen prosvjetnim radnicima koje smo izgubili tokom pandemije COVID-19 “Odavanje počasti prosvjetnim radnicima koje smo izgubili”.
Pandemija COVID-19 je sa sobom donijela i veliki gubitak u obrazovanju. Osim zatvaranja škola i izgubljenog vremena za učenje i podučavanje, veliki broj prosvjetnih
radnika i članova sindikata je izgubilo živote. Gubici su zapanjujući. Smrt jednog nastavnika velika je tragedija je za njegovu porodicu, učenike i zajednicu. Smrt tako velikog broja prosvjetnih radnika širom svijeta ima apsolutno poguban utjecaj na profesiju i obrazovanje u cjelini.

Pozivamo Vas da 5. oktobra u 12:00 sati minutom šutnje u skladu sa vlastitim svjetonazorom odamo počast nastavnicima i ostalim radnicima u obrazovanju koji su izgubili svoje živote.
Ovo je trenutak da zastanemo i razmislimo o onome što su nam naše kolege ostavile iza sebe, te da uputimo poziv nadležnim vlastima da investiraju u obrazovanje, te da poduzmu aktivnosti u cilju poboljšanja statusa nastavnika i stvaranja boljih i kvalitetnijih uslova rada za prosvjetne radnike.
Usljed pandemije, globalni nedostatak nastavničkog kadra će vjerovatno porasti, jer su mnogi nastavnici izgubili živote, dok su drugi napustili ili planiraju napustiti nastavničku profesiju. Nastavnici ne mogu i dalje biti prezaposleni, potcjenjeni i nedovoljno finansijski nagrađeni za svoj rad i trud.

Kroz pandemiju COVID-19 nastavnici su preuzeli vodeću ulogu u pružanju kvalitetnog obrazovanja, prilagođavajući se najzahtjevnijem novom okruženju, suočeni sa mnogim promjenama i povećanim zahtjevima. U kratkom vremenskom periodu našli u virtuelnom okruženju za podučavanje i učenje kojem su se trebali prilagoditi, uz savladavanje svih izazova tehnologije, redovnog rada na radnim/školskim zadacima i nedostatka bliskog kontakta sa učenicima, uz paralelnu brigu o sebi i svojoj porodici.

Online nastava, kao specifičan oblik nastave na daljinu je zbog neočekivanog uticaja pandemije na zdravlje i sigurnost ljudi doveo do iznenadnog premještanja nastave iz učionice na mrežu, što je utjecalo na cjelokupne obrazovne sisteme, prisiljavajući škole i nastavno osoblje da eksperimentišu sa digitalnim platformama i alatima, često bez adekvatnog pristupa, odgovarajuće podrške i finansiranja.

U Bosni i Hercegovini 99% učenika i nastavnika su koristili vlastite materijalne resurse za realizaciju online nastave, bez podrške od strane države. Stotine učenika nisu imali adekvatne uslove za rad od kuće (nedostatak kompjutera, laptopa, tableta i/ili interneta). U porodicama koje imaju više djece bilo je veoma teško osigurati svakom djetetu laptop/računar/tablet i kutak u kojem on može pratiti i sudjelovati u online nastavi.
Veliki broj nastavnika nije imao adekvatne uslove za rad od kuće zbog nedostatka opreme (kompjutera i/ili interneta), kompetencija nastavničkog kadra za online način rada, koji zahtijeva digitalnu pismenost (ne samo za korištenje platforme već i za pripremu digitalnih materijala), nedostatka digitalnih sadržaja za izvođenje nastave, pripreme nastavnih materijala iz vlastitih izvora finansiranja (printanje, kopiranje nastavnih listića…).

Ovom prilikom želimo istaći veliki napor nastavnika i ostalih radnika u obrazovnim institucijama, te izuzetnu energiju, kreativnost i inovacije koje su nastavnici pokazali tokom pandemije COVID-19.
Također, želimo izraziti zahvalnost roditeljima, koji su bili velika podrška nastavnicima u procesu prilagođavanja novim uslovima rada i učenja.

Razvoj dugoročne vizije škola i obrazovnih sistema za kvalitetno obrazovanje u 21. vijeku u i izvan pandemije koronavirusa sada mora biti naš cilj.

Promovisanje pristojnih uslova rada, ljudskih i sindikalnih prava, jačanje socijalnog dijaloga, obnova i jačanje sindikata, zajedno sa promocijom kvalitetnog obrazovanja za demokratiju, jednakost i održivost, sada su više nego ikad prioriteti kojima težimo i solidarno ih branimo.

Pozivamo Vas na sindikalno jedinstvo i odlučnost u našoj zajedničkoj borbi za očuvanje radničkih prava koja nam slijedi u narednom periodu, a naročito u borbi za očuvanje naših prava i poboljšanje dostignutih prava radnika kroz:

  • izmjene i dopune postojećih/donošenje novih kolektivnih ugovora,
  • unapređenje zakona na nivou kantona /županija kojima se reguliraju odnosi u djelatnostima predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja,
  • donošenje zakonskih i podzakonskih akata na nivou kantona, donošenje i/ili poboljšanje programa zbrinjavanja radnika u djelatnostima predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u kantonima/županijama,
  • poboljšanje materijalnog statusa članova Sindikata,
  • prenošenje nadležnosti finansiranja osnovnog odgoja i obrazovanja sa nivoa kantona/županija na nivo Federacije Bosne i Hercegovine.

Koristimo i ovu priliku da ukažemo na problem zapošljavanja velikog broja prosvjetnih radnika na određeno radno vrijeme, gdje veliki broj nastavnika 7,8,10 i više godina radi po Ugovoru na određeno, a što predstavlja veliki problem i neizvjesnost za svakog nastavnika, naročito za mladu obrazovanu osobu. Za razliku od obrazovanja, konkursi u drugim ustanovama prilikom zapošljavanja u organima državne službe, a čiji se radnici također finansiraju iz budžeta, raspisuju se na neodređeno radno vrijeme, što je diskriminirajuće prema radnicima u obrazovanju.

Svjetski dan nastavnika je prilika da zauzmemo stav za nastavnike predškolskog i osnovnog obrazovanja, u cilju ostvarivanja dostojanstvenog radnog okruženja (kvalitetni pedagoški standardi i normativi), kvalitetne plaće (za dostojanstven život) i kreiranja pozitivnog ambijenta za kvalitetan socijalni dijalog, radi kreiranja kvalitetne obrazovne politike, obrazovne zakonske legistlative i kolektivnog pregovaranja o pojedinačnim i kolektivnim pravima radnika u obrazovnom sistemu.

Ovom prilikom svim nastavnicima u Bosni i Hercegovini i svijeta
koji su sada ili ranije poučavali djecu, sretan
5. OKTOBAR – SVJETSKI DAN NASTAVNIKA.