Posjeta delegacije KO Općinskom sindikalnom odboru OSO Gračanica

Jedan od zadataka predsjednika i dopredsjednika SSOOiO TK za ovu kalendarsku godinu je bio i obilazak Općinskih sindikalnih odbora. Tako da je danas 21.11.2018.godine u prostorijama JU „Hasan Kikić“ u Gračanici održan sastanak sa sindikalnim povjerenicima osnovnih škola općine Gračanica.

Na sastanku je bilo rijeći o trenutnim aktivnostima u Sindikatu, sumiranju rada u tekućoj godini. Prisutni članovi OSO Gračanica su postavljali pitanja na koja su dobijali adekvatne odgovore. Sastanak je prošao u konstruktivnoj atmosferi, a zaključak je da se ovakve vrste sastanaka trebaju organizovati i u narednom periodu.