Održan zajednički sastanak članova Sindikata škole sa rukovodstvom Kantonalnog odbora SSOOiO TK

Danas je na poziv Sindikalne podružnice JU Osnovna škola Banovići, održan zajednički sastanak članova Sindikata škole sa rukovodstvom Kantonalnog odbora SSOOiO TK. Prisutni su upoznati od strane predsjednika Sumedina Kulovića o trenutnim i planiranim aktivnostima Sindikata. Nakon toga predsjednik je odgovarao na pitanja prisutnih. Sastanku je prisustvovao i dopredsjednik Mensur Glavić.