Naš partner i prijatelj – “Specijalistička ordinacija Prim. Dr. med. Amila Halilčević, radiolog”

https://radioloska-ordinacija.ba/

Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona potpisao je Ugovor o međusobnoj saradnji sa “Specijalističkom ordinacijom Prim. Dr. med. Amila Halilčević, radiolog” Tuzla, kojim se obebjeđuju pogodnosti za sindikalne članove SSOOiOTK:

  • 10 % popusta u odnosu na tržišne cijene na sve usluge
  • Dodatni popust od 5 % za dvije i više pretraga
  • Dodatni popust od 5 % za grupe pet i više krisnika

U “Specijalističkoj ordinacijoi Prim. Dr. med. Amila Halilčević, radiolog” Tuzla, uz pokazivanje članske kartice članovi SSOOiOTK mogu uz navedeni popust koristiti sljedeće usluge:

Color-doppler ultrazvuk sa elastografijom dojki i pazušnih jama
Color-doppler ultrazvuk abdomena sa urotraktom 
Color-doppler štitnjače i vrata
Color-doppler krvnih sudova
Color-doppler mišićno-zglobnih površina 
Mamografija
Punkcija i biopsija promjena na dojkama
RTG dijagnostika
Laboratorijske usluge
Sistematski pregledi 

  +061 733 100
  ordinacija.halilcevic@gmail.com
  Turalibegova 25-A
75000 Tuzla,