Dana,16.09.2017.god u prostorijama Sindikata održana je konstituirajuća sjednica KO SSOOiO.

Dana,16.09.2017.god u prostorijama Sindikata održana je konstituirajuća sjednica KO SSOOiO.
Nakon konstituirajuće sjednice održana je i redovna sjednica na kojoj su izabrane Komisije i predloženi članovi za Glavni odbor SSOOIO Federacije BiH.