Aktivnosti KO SSOOiOTK

Kantonalni odbor SSOOiO  TK na čelu sa predsjednikom Sumedinom Kulovićem ponovo je dokazao kako sindikalna borba ne prestaje. Pored svih ugovorenih benefita u proteklom periodu, materijalnih i ostalih, Kantonalni odbor SSOOiO blagovremeno je djelovao, te isposlovao pregovore o novim Pedagoškim standardima.

Da se ozbiljno mislilo o tom izuzetno bitnom dokumentu govori i činjenica da je KO SSOOiO počeo sa izradom prijedloga PS, na kojima je radio nekoliko mjeseci. Ovi pregovori će biti u mnogome olakšani gotovom osnovom za pregovore.

U prilog tome je i u srijedu održana Komisija za obrazovanje Skupštine TK, a stavove i komentare možete pogledati u pilogu.